ผู้บริหาร

นายปรีชา เทพนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ภารกิจ / เป้าหมาย /วัตถุประสงค์
ปรัชญา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฎิทินปฎิบัติงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนครู
ข้อมูลด้านการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/02/2011
ปรับปรุง 22/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 182948
Page Views 296825
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสรุปคัดกรองนักเรียน student9

 

 

แบบสรุปคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล

ชั้น ......../..........ปีการศึกษา................โรงเรียน    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................

คำชี้แจง                        1.   ถ้านักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติให้ขีด  / ลงในช่องกลุ่มปกติ     ถ้าไม่ใช่ให้ขีด  -

2.             สำหรับนักเรียนทุกกลุ่มในช่องสัมพันธภาพทางสังคม ถ้าเป็นจุดแข็งขีด  /  ถ้าไม่ใช่ให้ขีด -  และให้ระบุความสามารถพิเศษที่นักเรียนมีลง

ในช่องมีความสามารถพิเศษ

3.             ถ้านักเรียนมีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านใดให้ขีด  /  ลงในช่องนั้นๆ

 

ที่

 

ชื่อ-สกุล นักเรียน

 

กลุ่มปกติ

 

สัมพันธภาพทางสังคมเป็นจุดแข็ง

 

มีความ

สามารถพิเศษ

 

ด้าน

การเรียน

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา

ด้านสุขภาพ:ร่างกาย-จิตใจ-พฤติกรรม

ครอบครัว

ปัญหาด้านเพื่อนที่พบเพิ่มเติม

ร่างกาย

อารมณ์

ความประพฤติ

(เก็บตัว)

อยู่ไม่นิ่ง

สัมพันธภาพกับเพื่อนนักเรียน

เศรษฐกิจ

การคุ้มครอง

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2555,10:21   อ่าน 512 ครั้ง
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยเลขที่ 29 หมู่ 3 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-431202,077-431953   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
webmaster